ONGOING PROJECTS

A múzeumi tér egy olyan találkozási pont a művészet és az emberek között, ahol a látogatók reflektálni tudnak a kiállított tárgyakra és térre. De vajon mi történik akkor, ha magukra a látogatókra is reflektál valaki?

Jianan Qu koreográfust az ebből fakadó kihívás foglalkoztatja. A múzeumi speciális tér és annak körülményei egyszerre adnak inspirációt és állítanak akadályokat is az alkotók elé.

 

PROJEKT... read more

Az alkotás célja, hogy három partnerországból (Németország, Törökország és Magyarország) érkező alkotók és művészek újra feldolgozzák a német irodalmi anyagot és kutatási témává változtassák az interkulturális művészi tandem speciális beállításain keresztül.

A tervek szerint a tandem munka három egységből tevődik össze. Ebben az alkotási folyamatban részt vesz egy nemzetközi alkotó, egy helyi alkotó és végül a hat performer együtt.  Mind saját interdiszciplináris megközelítésükből fogják értelmezni a Faustot, ami így a különböző nézőpontok ütköztetését teszi lehetővé. A tartalomhoz... read more

A Tandem egy olyan kulturális kezdeményezés, melynek célja hosszú távú együttműködések életre hívása az arab világ és Uniós országok kulturális szervezetei között. A jelenleg zajló egy éves programban 9 arab és 9 Uniós szervezet vesz részt közöttük a Pro Progressioneval. A Hidden Connections projekt célja, hogy vizsgálja és felfedezze a hagyományos népzene kapcsolódási pontjait Kelet-Európában illetve a Levante régióban. Az együttműködés folyamán különböző workshopok, koncertek, kiállítások és egyéb kísérő események valósulnak majd meg 2017 folyamán, Magyarországon és Libanonban.

... read more

BOI

A BOI elnevezésű előadás, mely a kortárs tánc, a fizikai színház, illetve a szlovákiai régió-beli népi kultúra reprezentációinak a fúziója, arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent a férfiasság? Mindezt a test kérdése felől járja körbe – a férfi test aspektusait vizsgálja. Manapság sok szó esik, arról, hogy a nők énképét mennyire meghatározza a szépségideál, pedig a férfikép nagyon hasonló mechanizmusok mentén épül fel. S nem csak a tökéletes férfi test, de a tökéletes férfi szerepek ugyancsak erőteljesen hatnak és konstruálják az énképet. A darab ezen koncepciók kereszttüzében... read more

A szerbiai Cinema City Egyesület által kezdeményezett együttműködésben 5 ország kulturális szervezetei vesznek részt azzal a céllal, hogy fiatal pályakezdő művészek és kulturális szereplők számára biztosítson képzést, amely elősegíti a régió fiataljainak hálózatosodását a kulturális szektorban. A projekt keretein belül 2 ifjúsági csere és számos online szemináriumon vehetnek részt a partnerországok képviseletére kiválasztott fiatalok, akik a kreatív iparágak különböző innovatív módszereit sajátíthatják el. Valamint alkalmuk lesz még az újonnan megszerzett tudás alkalmazására is saját... read more

PREVIOUS PROJECTS

Az 1956-os események 60. évfordulójára készült összművészeti produkció a forradalmi időszak hangulatát idézi meg.  Azokat az összetett érzéseket közvetíti, melyek nem redukálódnak a puszta forradalmi hevületre: a mindennapok szorongása, a személyes félelmek és remények ugyanúgy a forradalom légköréhez tartoznak, mint a filmhíradókból ismert felemelő heroizmus és a bukás tragikuma. A túlélés mechanizmusait kutatva, a személyes és a társadalmi felelősség és szabadság viszonylagosságára kérdez rá.

Rendező: Gergye Krisztián

Közreműködnek: Vizin Viktória, Zombola Péter, Bánfalvi... read more

 

THE JOURNEY / DROM  roma és nem-roma művészek, közösségek koprodukciós színházi programja, amelyben a bevont művészek a három városban tartott művészeti rezidenciák során valós, személyes történeteket gyűjtenek olyanoktól, akik maguk is vállalkoztak az útra, ez szolgálja a színházi előadás alapját.

A Per Aspera (Berlin) által kezdeményezett program a Kulturanova (Újvidék), a RomaTrial (Berlin) és a Pro Progressione (Budapest) együttműködésében valósul meg. A Szerbiából, Németországból és Magyarországról érkező, különböző hátterű művészek közösen keresik az „útonközbeni lét... read more

A Mixdoor – New Forms In Mixdoor Performing Arts Practices 2014-ben az Európai Bizottság Kreatív Európa programja által egyetlen magyar kezdeményezésként támogatásra ítélt, kétéves művészeti projekt. A felkészítő időszakban négy nemzetközi workshop került megszervezésre, melyekhez az adott város (Torun, Zágráb, Elefsina, Budapest) helyi művészeinek is volt lehetőségük csatlakozni. A projekt eredményeképpen létrejövő nagyszabású előadás a vertikális tánc, a modern cirkuszművészet, a 3D-s vetítés, a zene és a  hely specifikus művészeti alkotások ötvözetéből született meg. A projekt... read more

A legfontosabb és legmeghatározóbb európai folyók jelen és jövőbeli szerepének újragondolására tett kísérletet A RIVE című program. A kezdeményés kiinduló koncepciója szerint folyók kapcsolatépítő csatornák  nemzetek és régiók, múlt és jövő között. S minthogy a folyók összekötnek számos különböző várost, lehetőséget kínálnak a legkülönfélébb kulturális tevékenységekre is.

Ezt a kulturális sokszínűséget kihasználva az össznemzetit az összművészetivel párosítva a RIVE csapata 2014. augusztus-szeptember folyamán, a Duna teljes hosszán végighajózva tett kísérletet, hogy megszólaltatva a... read more

A két év lefolyású Beyond Front@ projekt a kortárs tánc segítségével próbál fizikai, szociális és kreatív hidakkal összekötni:

- Táncosokat kisebb és nagyobb városokból

- Új és már meglévő partnereket Európa más részein, ezzel adva helyet új ötleteknek, tehetségeknek.

- Különböző ország közönségeit, megkönnyítve a hozzáférhetőséget, lehetőséget adva a párbeszédekre.

- Különböző szociális csoportokat - felhasználva a táncot, ezzel elősegítve egymás megértését, elfogadását.

A szervező partnerek Szlovéniából,... read more

2013 novembere és 2015 novembere között zajló EXCEPT elnevezésű kulturális programunk, melynek megvalósulását az Európai Unió Kultúra keretprogramja finanszírozza, hat ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Szerbia és Magyarország) közvetlen érintettségén túl egész Európára kiterjed. A project a társadalmi célú művészeti programok tapasztalatcseréjére és nemzetközi szakmai hálózat megteremtésére dolgozta ki kétéves programját.

 

www.exceptnet.eu

... read more

“Circle: connecting dance practices in Europe" című program a bulgáriai Spisanie Edno Ltd., a litván Dance Theatre "Aura" és a Pro Progressione együttműködésében látott napvilágot és valósult meg, s a Programme Culture of the European Commission and Sofia’s municipality támogatásával jött létre. A program részét képezte a Bulgáriában lezajló tánctréning (Probiotic for the Contemporary dance) és a Spisanie Edno and Derida Dance ko-produkciójaként megvalósuló A.S.A. (Average speed of answer) című kortárstáncelőadás.

 

Közreműködők:

Koncepció és koreográfia: Jivko... read more

A Home:Scape project egy nemzetközi színházi produkcióban kiteljesülő szociológiai és színházi program, művészeti, ország- és egyéb határok nélkül. A project átutazókkal, diákokkal, emigránsokkal, helyiekkel készült interjúkon keresztül, majd workshopok keretében kutatta, hogy a különböző nemzetiségű, hátterű, életkorú embereknek mit is jelent az “otthon”. A történetek, tapasztalatok alapján végül az otthon-élményt övező összetett érzelmek tolmácsolására egy fizikai színházi előadás született, s turnézta végig Közép-Európát 2012 nyarán.

A Home:Scape a prágai Teatr Novogo Fronta, a... read more

PLANNED PROJECTS

A program célja, hogy egy mobil kulturális helyszínt alakítsunk ki, amely képes arra, hogy a különböző kortárs művészeteket egy-egy napra eljuttassa a kultúrától elzárt településekre. Partnereinkkel egyetértésben úgy gondoljuk, hogy a közösségi művészetet látványos összművészeti elemekkel ötvözve megindító eredményeket kaphatunk. Ezért a MOBILE programban résztvevő partnerek 4 különböző diszciplínát képviselnek: Interaktív hang installáció (HU), Képzőművészet és oktatás (RO), Településfejlesztés (MD), Új technológiák (SRB)

 

PROJEKT MENEDZSER: Szőke Tímea,... read more

Pro Progressione, mint a DunaPest Fesztivál partnere segíti a Duna menti kis és nagyobb méretű művészeti fesztiválok hálózatosodását.

A program célja, hogy segítse a kollaborációt és hálózatosodást a Dunával kapcsolatos művészeti programok között és segítse új Dunával kapcsolatos nemzetközi kooperációk létrejöttét és megvalósítását.

Both Miklós, zenész és népzenegyűjtővel együttműködve egy két éven át futó projektet tervezünk. A POLIPHONY számos ukrajnai utazás eredményeként jött létre, amelyek keretein belül Both Miklós az autentikus kultúrát próbálja felkutatni. A projekt folyamán nemzetközi partnerekkel együttműködve szeretnénk összekötni a történelmet a népi hagyományokkal, a zenét a filmmel és az előadó-művészettel. A projekt első éve a gyűjtésre és kutatásra fókuszál, amely eredményeként egy online platform születik. A második évben a projektben részt vevő zenészek az ukrajnai autentikus parasztkultúrát... read more

A program folytatásaképpen a kultúra mellé újabb szakterületeket emelve szeretnénk továbbgondolni a Duna Régióban megvalósuló társadalmi eseményekben rejlő identitásformáló potenciált. Emellet célunk bekapcsolódni a fenntartható fejlődés több ágazat együttműködésével megvalósuló koncepciójának kifejesztésébe is. A környezetvédelem, a sport, az oktatás, a turizmus szektora sorakozna fel a kulturális profil mellé, együttműködve ezen szektorok képviselőivel. Elképzelésünk egy... read more

A 2015. év során az EMMI Közművelődési Főosztályával együttműködve, a kistelepülések művészeti ellátottsága érdekében kísérleti programot indítunk. Ennek része a Local Impro Points programunk. 

A program célja, hogy mobil kulturális helyszínt alakítsunk ki, amely képes arra, hogy a különböző kortárs művészeteket egy-egy napra eljuttassa a kultúrától elzárt településekre. A programmal a kortárs művészetek jelenlétét nélkülöző kistelepülések kulturális válságára szeretnénk reagálni, s egy olyan mobil helyszínként működő improvizációs táncszínház megteremtésén dolgozunk, mely révén... read more